Udviklingsplan

Udvikling af Vorupør

i Vorupør har vi de senere år været kendte for at være proaktive omkring udviklingen af byen. Det har skabt gode resultater til gavn for alle, både fastboende og gæster. I forbindelse med at Thisted Kommune har fået lavet en "plan for Turismeudvikling" ved hjælp af konsulenter fra COWI, har Vorupør Borgerforening samt Vorupør erhvervsforening besluttet at komme med indstillinger og anbefalinger, så vi kan fortsætte den gode udvikling.
De to foreninger har nedsat et udvalg til at arbejde med de enkelte punkter. Undervejs vil øvrige interessenter blive inddraget i det omfang som udvalget og de to bestyrelser beslutter. Men afsender på indstillingerne til Thisted Kommune vil dog være de to foreninger.
På denne side kan du følge med i emnerne, arbejdet og indstillingerne.

Her kan du se beskrivelsen af udvalgets arbejde samt udvalgets sammensætning.

Hvis du ønsker at studere TurismeUdviklingsplanen, kan den hentes her.

Parkering og infrastruktur.

Dette emne er valgt som det første, da problemerne her har været meget store de seneste år. Vi må forudse, at behovet vokser i kraft af de mange nye tiltag, der er undervejs. Allerede når Nationalparkcentret åbner i maj vil det være uoverskueligt, hvis ikke, der bliver gjort noget.

Udvalget har holdt mange teams møder (grundet Coronaen), og de to bestyrelser har justeret i indstillingen.
Det endelige dokument til Thisted Kommune kan ses her.

Hvis du efter at have læst dokumentet, ønsker at vide mere om begrebet "shared space", kan du finde det her.