Borgerforeningens medlemmer er hovedsagelig byens borgere og sommerhusejere i Vorupør, som fordeler sig med ca. halvdelen hver. Medlemstallet ligger på 250 – 300 husstande.

 

Borgerforeningen er en paraplyorganisation med undergrupperne:

Kræmmermarked
Stilaug
Akuthjælperne

 

Borgerforeningens bestyrelse består af:

Louise Lindgaard Johansen, formand 

Thorleif Thygesen, næstformand 

Dorrit Falk, kasserer 

Kristina Riis Kristensen, sekretær 

Jørgen B. Møller, 

 

Suppleant

Allan Thomsen,

 

Borgerforeningen har bestyrelsesposter i følgende foreninger:

Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond, repræsenteret af Mette Nysted
Vorupør i Udvikling, repræsenteret af Dorrit Falk og tidligere bestyrelsesmedlem Jørgen Munk Christensen
Kystbyernes Netværk, repræsenteret af tidligere bestyrelsesmedlem Marianne Kaae