Borgerforeningens medlemmer er hovedsagelig byens borgere og sommerhusejere i Vorupør, som fordeler sig med ca. halvdelen hver. Medlemstallet ligger på 250 – 300 husstande.

 

Borgerforeningen er en paraplyorganisation med undergrupperne:

Kræmmermarked
Stilaug
Akuthjælperne

 

Borgerforeningens bestyrelse består af:

Mette Nysted, formand

Thorleif Thygesen, næstformand

Susanne Olander, kasserer

Dorrit Falk, sekretær

Allan Munk

 

Suppleanter

Pia Pallesgaard

Allan Thomsen

 

Borgerforeningen har bestyrelsesposter i følgende foreninger:

Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond, repræsenteret af Mette Nysted
Vorupør i Udvikling, repræsenteret af Dorrit Falk og tidligere bestyrelsesmedlem Jørgen Munk Christensen
Kystbyernes Netværk, repræsenteret af tidligere bestyrelsesmedlem Marianne Kaas