Borgerforeningen

På denne side kommer der orienteringer, referater, mulighed for at melde sig ind i Borgerforeningen og andet som bestyrelsen ønsker  :-)