Vores historie

1868

 

Esbjerg havn fra 1868.

 

1878

 

Munk Madsens fiskeeksport. Sender bl.a. fisk til Struer.

 

1882

 

Thybanen åbnes.

 

1885

 

Løkken var i maj 1885 danmarks største fiskeplads (fordi der var mange fisk. De kom langvejs fra). Skavboerne ikke velkomne hos de lokale løkken folk (se s. 35!!). Skavbo til lokal : ”Sikken e veer (vejr) do lawer, do ku law sydveist, for så sejler vi hjem, vi har nemlig faat det, vi vil ha”. ---- Hul mod hul løkken historie... s 39 (anekdote)
26/3 1885 8 Vorupør fiskere og 4 fra stenbjerg omkom i brændingen

 

1887

 

20 Aug. Vorupør FiskerCompagni etableres

 

1892

 

Fiskeriforeningen etableres

 

1893

 

21. november (115 år siden næste år) hvor 49 kystfiskere omkom

1894 

1895

 

Prøvedæksbåden blev konstrueret 1894-95 af Christen Thomsen Sdr. Vorupør (s. 85) Skabt direkte med baggrund i ulykken 21 november 1893 (115 år siden næste år) hvor 49 kystfiskere omkom. Han ansøgte indenrigsministeriet om 1000 kr. til at dække udgifterne til forsøgsbåden!! Christen Thomsen havde i øvrigt 17 børn (ref til børnetallet i dag og skolens problemer!!)

 

1898

 

(109 år siden) fandtes 18 dæksbåde 13 i Vorupør, 1 i stenbjerg 2 i Vangså og 2 i klitmøller.

 

1902

 

”Vestjylland” Første prøvedæksbåd med motor (også bygget af C Thomsen) blev i 1902 overdraget til Vorupør Fiskerkompagni. 14/12 1902 Nuværende kirke indvies.

 

1904

 

Sept. Molebyggeriet startes. Verdens næststørste kran Titan på arbejde

 

1907

 

Skagen fik havn i 1907 (samtidig med debatten om vestkyst havnen!). 22. juni 1907 besøgte finansudvalget Vorupør for at besigtige molebyggeriet. Det gav landsdækkende mediebevågenhed!! I den forbindelse kom Vorupør fiskeriforening med et oplæg til en havn, lavet sammen med ing. Firmaet Saabye (der arbejdede med molen). Munk Poulsen fremlagde forslaget. En havn på 56 tdr. land svarende til Frederikshavn. Til en pris på omkring 7-8 Mill. 5. december 1907 anbefalede Dansk fiskeriforenings Vestkysthavne udvalg Vorupør som stedet for en havn!!!

 

1908

 

6. Aug. Festdag i Vorupør. Uofficiel indvielse af molen m besøg af kongen Frederik VIII 14. sept. Jens Munk Poulsen lægger sidste hånd på sin selvbiografi ifm at han skal indlevere levneds beskrivelse til Ordenskapitlet (fordi han har fået Ridderkorset ifm kongens besøg). Heri siger han at molebyggeriet har givet ham troen på at man kan bygge en Vestkysthavn

 

1909

 

Molen Næsten færdig

1911

 

Endelig aflevering af molen

 

1916

 

Betænkning fra Havnekommissionen om at en havn bør anlægges med en dybde på 10-12m for at sikre den mod tilsanding.

 

1917

 

Ministeren fremsatte forslag om anlæg af mindre havn til 4.2 Mill over 5 år i Hirtshals, og en større til 11.4 Mill over 15 år ved Hanstholm. Jens Munk Poulsen ramt af en hjerneblødning på en møde rejse. Følgerne kom han sig aldrig rigtig over.

 

1919

 

(26 år efter starten på Kompagniet 1887) 16. Aug. Generalforsamlingen i FiskerCompagniet ændrer vedtægterne så foreningen bliver til en moderne andelseksportforening med åbne regnskaber, og ikke længere er den patriarkalske model med fælles hæftelse og overvågning som Jens Munk Poulsen startede den på. Inden da havde der været et møde med fiskerne på Badehotellet foranlediget af Fiskeriforeningen, hvor Jens Munk Poulsen ikke deltog.

 

1921

 

Jens Munk Poulsen dør 16/8

 

1940

 

Indvielse af kystens første ud- og ophalingsspil. Foretaget med Thabor, som på det tidspunkt var den største og tungeste båd på pladsen. (Jens Baltesen)

 

1942

 

25/6 50 års jubilæum for Fiskeriforeningen.

 

1972

 

10 maj Theodor Jensen (Tip) som forretningsfører i FiskerCompagniet. Christa bogholder i 77

 

1987

 

5 maj 87 Per & Knud Andersen overtog arbejdet med FiskerCompagniet.
Citat fra Berlingske Tidende dec. 1906 af korrespondenten S.P., der havde været med på havet. Imidlertid er FiskerCompagniets formænd allerede i færd med pr. telefon at snakke med fiskehandlerne i Struer, i Ringkøbing eller Esbjerg om overtagelse af hele partiet. Der handles, så det står efter. To timer efter, at fisken er bragt i land, er den solgt og læsset på vogne og slæder, der kører ned med den til banen ved Sjørring station. Derfra går den så videre ned ad Vestkysten for at ende i Hamborg.
Man har moderne, hurtige forretningsgang herude ved Vorupør. Men derfor er der også fremgang på alle punkter i det driftige fiskerleje. Sidste år fiskedes der fra oktober til juli for over 150.000 kr. fra Vorupør. Og dog er det kun muligt at komme på havet en 10-12 dage i hver af de gode fiskemåneder… Ja, havde vi blot en havn… så skulle her snart blive en stor fiskerby, og den blå ko skulle komme til at malke dalere i skæppevis.
Og lærer Munk-Poulsen tilføjede med sit lune, vestjyske smil, medens vi sidder bænkede i strandfogedens stue ved en ret dampende, friske kabliau, udhvilede og opvarmede efter den lange havtur: ”Ja, er det ikke underligt, at landboerne har så vanskeligt ved at forstå, at der er store rigdomme at hente i havet, og at det kan betale sig at ofre noget derfor”
Kilder:Vejen til Nordsøen   A Hjorth Rasmussen

 

1984

 

50 året for Danmarks havfiskerforening 100 året for dansk fiskeris erhvervsorganisering Indvielsen af Nordsøcentret 100 året for snurrevodsfiskeriet. (23 år siden!!)
Vi er alle mennesker A Hjort Rasmussen Udgivet 1987 af Sparekassen Thy i anledning af Vorupør FiskerKompagni og dets virke i 100 år.

 

1887-2022

 

(135 år i år!!)