Nyheder

DEN NYE BESTYRELSE I VORUPØR BORGERFORENING

02-06-2017

Efter den årlige Generalforsamling og valg af nye bestyrelses medlemmer, har Borgerforeningen konstitueret sig.

Formand: Mette Nysted

Næstformand: Lars Morsing

Kasserer: Henny Larsen

Sekretær: Sigga Nicoline Jensen

Menig medlem: Else Andersen

Suppleant: Jørgen Munk Andersen og Knud Jessen

 

Første arrangement for Borgerforeningens nye Bestyrelse afholdes til Skt. Hans d. 23. juni, hvor der vil være Båltale ved " The King of Cold Hawaii " Finn Jorsal.

Nærmere info om arrangementet vil tilgå.