Kalender

Borgermøde om trafik og parkering

23-02-2022

Gennem lang tid har vi haft stigende problemer med trafik og især p-pladser i byen. Thisted Kommune har været i dialog med Borgerforeningen og Erhvervsforeningen det sidste halve år. Der er blevet afprøvet nogle ting hen over sommeren, og nu er vi klar til en debat om, hvordan byens borgere ønsker den fremtidige trafiksituation.