Vores mål

Mange spørger hos Thisted Kommune såvel som i Vorupør, hvad det dog er for en proces, der er gang i i Vorupør i disse år, og for at lette håndteringen af alle disse henvendelser har vi valgt at oprette denne side, hvor vi forsøger et gøre rede for den proces, der er i gang.

For nogle år blev Vorupør i regi af kampagnen ”Mulighedernes Land” udpeget til realisering af projekt ”Foreningsvejen” – i daglig tale kaldet ”Strandpromenaden”, og den vil være realiseret inden jul 2012.

Nye Projekter

Processen, der blev gennemført under ”Mulighedernes Land” satte gang i mange tanker i Vorupør, og den forholdsvis nyetablerede ”Vorupør Erhvervsforening” tog initiativ til projekt ”Vorupør i en ny tid”, der handlede om at få formuleret en helhedsplan / udviklingsstrategi for Vorupør.

Du kan downloade vores helhedsplan her. 

 

Helhedsplanen ”Vorupør 2020” satte gang i rigtigt mange lokale projekter, som det vil blive for omfattende at skrive om her, men du kan downloade en folder, der blandt andet beskriver disse projekter, hvoraf flere drejede sig om udvikling af private virksomheder og etablering af flere nye arbejdspladser.

Hjælp til selvhjælp

Vorupør havde hermed taget fat på en proces, hvor man lokalt selv tog initiativer til samarbejde og udvikling, og det var medvirkende årsag til, at Thisted Kommune valgte at acceptere det statslige tilbud om at får renoveret læmolen på betingelse af, at kommunen derefter overtog læmolen og dermed den fremtidige vedligeholdelsesudgift.

Molerenoveringen blev udbudt i licitation, og det viste sig, at der også blev råd til renovering og forlængelse af høfden, der lokalt kaldes for ”Prøven” – et navn der stammer fra et skib, der i sin tid blev lagt på tværs ved yderenden af høfden og fyldt op med beton, således at det indgik i konstruktionen.

Molerenoveringen er i fuld gang og planlagt afsluttet i 2012

Stedet tæller

De gamle fiskerirelaterede foreninger ”Vorupør Fiskercompagni” og ”Vorupør Fiskeriforening” blev i fuld overensstemmelse med "Vorupør 2020" nedlagt i sommeren 2011 til fordel for en ny fond ”Nr. Vorupør Fiskercompagni- og Fiskeriforenings Fond”, der overtog foreningernes aktiver med henblik på en bevarende indsats.

I 2011 meldte Realdania og Erhvervsstyrelsen ud med en kampagne omkring udvikling af kystturismen, og Erhvervsstyrelsens kampagne omkring ”Kvalitetsløft i kystturismen” blev på bedste vis suppleret med Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”

”Nr. Vorupør Fiskercompagni- og Fiskeriforenings Fond” tog denne udfordring op, og indsendte et ideoplæg med titlen ”Vorupør Landingsplads i en ny rolle” til ”Stedet Tæller”, og samtidig indsendte fonden en ansøgning til A. P. Møller Fonden, der kvitterede med en flot bevilling på hele 3.000.000 kr.

I foråret 2012 blev projektet udvalgt til næste runde i kampagnen ”Stedet Tæller”, således at opgaven nu var at opkvalificere ideoplægget til en god ansøgning, der skulle indsendes til ”Stedet Tæller” først i oktober, og resultatet af denne ansøgning blev en bevilling på 2.000.000 kr.

Den samlede projektsum vedr. Vorupør Landingsplads er pr. 1. april 2013 oppe på 8.300.000 kr.

Vorupør Havbad

Seneste skud på stammen er ”Vorupør Havbad”, som Thisted Kommune har arbejdet ihærdigt på at få finansieret gennem de senere år, og dette arbejde har nu båret frugt, således at man i foråret 2013 påbegynder den fysiske etablering af dette havbad, som man lokalt forventer sig rigtig meget af.

Samlede investeringer på over 50.000.000 kr.

Projekterne, der er omtalt på denne side, repræsenterer sammenlagt investeringer på over 50.000.000 kr. og det har kun kunnet lade sig gøre, fordi kommune og lokalsamfund har forstået at arbejde sammen.
Der er simpelthen opstået synergi mellem kommunale og lokale strategier og projekter, og kun derved har det været muligt at tiltrække så omfattende investeringer.

REKLAME

nybolig-logo.jpg Boutique Melange Meny Thy VVS Museum Thy Vorupør Camping.jpg Vø Kraft VarmeVærk Nørvo fiskecomp_detailsalg.jpg Vø Pilleovne Sparekassen Thy sparekassen-thy-354x173px-web.jpg stangmasken.jpg Stenbjerg Camping siggeline-logo.jpg vorupor feriehuse.jpg Per Pedersen logo-footsie.jpg Altibox feriepartner.jpg Sol og Strand westwind_logo_354x173.jpg