Kalender

VORUPØR BORGERFORENING - GENERALFORSAMLING

18-04-2018

Vorupør Borgerforening indkalder til Ordinær Generalforsamling Onsdag d. 18. april kl.19.00

Den årlige Generalforsamling vil blive afholdt i skolens gymnastiksal, Vesterhavsgade 13, Vorupør.

Dagsorden iflg. vedtægterne, som der kan indhentes kopi af hos Formand Mette Nysted via
mail: formand@voruporborgerforening.dk

Evt. Forslag der bedes behandlet på Generalforsamlingen bedes være i bestyrelsens hænde senest onsdag d. 11. april 2018.

Valg til Bestyrelse:
2 nye medlemmer for 3 år og 1 nyt medlem for 2 år.

Interesserede kan kontakte Mette Nysted på tlf 61338440 og høre mere om bestyrelsens arbejde.
Stemmeberettigede er medlemmer der har betalt kontigent i 2017/2018 og senest 18/4-2018.
Der vil efter Generalforsamlingen blive udsendt opkrævning for medlemskab for 2018/2019 pr. mail el. brev.
Har du spørgsmål vedr. dit medlemskab, eller ønsker at blive medlem, så er du velkommen til at kontakte os på mail: medlem@voruporborgerforening.dk

Vi håber at se dig/jer d. 18. april 2018
Venlig Hilsen
Vorupør Borgerforening